Tel: +31 (0)174 520010

 

Duurzaam Ondernemen

 

De wereld van transport is continu in beweging.  Freight Line Europe werkt aan de hand van toetsing van klanttevredenheid en interne analyses structureel aan verbetering van processen.  Duurzaamheid is een randvoorwaarde, om te kunnen voldoen aan de almaar strengere kwaliteitseisen en leveringscondities. Ook is het noodzakelijk voor het succes en de continuïteit van ondernemingen. 

Freight Line Europe neemt ter reductie van CO 2-uitstoot hierin haar verantwoordelijkheid door naast continue verduurzaming van het wagenpark tevens veel aandacht te besteden aan de rijstijl van haar chauffeurs en samen met klanten en partners te werken aan efficiënte ritplanning en beladingsgraad.

Duurzaam ondernemen komt ook terug in het bedrijfspand dat in Juni 2015 in gebruik is genomen. Hier is ook veel rekening gehouden met duurzaamheid met slimme energie en milieubewuste oplossingen zoals LED verlichting.

CONTACT

 

Bezoekadres:

Jogchem van der Houtweg 16

2678 HA, De Lier

 

Postadres:

Postbus 63

2678 ZH, De Lier

 

Tel +31 (0)174-520010

 

Contact

 

Bezoekadres:

Jogchem van der Houtweg 16

2678 HA, De Lier

Postadres:

Postbus 63

2678 ZH, De Lier

Tel +31 (0)174-520010